• COR Schetsbeeld2

  Informatie

  geneeskundig praktijk

06 340 635 78 | mesologie@live.nl       

Werkwijze

Het onderzoek bij mesologie bestaat uit:

 • Lichamelijk onderzoek
  zoals gewrichten, huid, buikorganen, etc.
 • Pols- en tongdiagnostiek
  volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde en Ayur Veda.
 • Electro Fysiologische Diagnostiek
  er worden ca. 80 – 100 punten gemeten; dit voelt u nauwelijks (zonder naalden). Deze punten bevinden zich voornamelijk op handen en voeten.
 • Specifieke testen
  er worden specifieke testen toegevoegd, zoals het meten van mineralen, hormonen, enzymen, etc.
  De biochemische functie wordt nauwkeurig uitgetest.
 • Medicijnkeuze
  aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt de medicijnkeuze bepaald:
  deze keuze wordt gecontroleerd door de Electro Fysiologische Diagnostiek.
 • Therapieplan
  de resultaten van het onderzoek worden met u doorgesproken en vervolgens wordt een therapieplan opgesteld. In het advies wordt aangegeven welke middelen dienen te worden gebruikt (homeopatisch, orthomoleculair, kruiden, etc.) en/of welke voedingsadviezen dienen te worden gevolgd. Zo nodig kan worden verwezen naar een reguliere arts, ostheopaat, psychotherapeut, e.a.
 • Controle
  na vier tot zes weken vindt er een controle plaats.

 

Intake

Alvorens u een goed consult te kunnen geven, vragen wij u een formulier in te vullen. Hierin wordt gevraagd naar uw klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, etc. De formulieren zijn er in twee versies, voor volwassen personen en een versie voor kinderen. 

Wilt u de vragen in het formulier aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden? De ingevulde vragenlijst kunt u van tevoren opsturen of meenemen naar de eerste afspraak en wordt dan verder met u doorgesproken en uitgewerkt. Uiteraard blijven de gegevens strikt beroepsgeheim.

Dank voor uw bereidwillige inspanning.

Downloaden van intakeformulieren

Na het downloaden van het formulier kunt u een kopie daarvan opslaan op uw pc. Vervolgens printen, invullen en naar Mesolgie Vaassen toesturen.

Afspraak

 

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Wel vinden wij het van belang dat u uw huisarts op de hoogte stelt van de behandeling. Wij streven naar een goede samenwerking met artsen, specialisten en/of andere disciplines binnen de gezondheidszorg. 

Vergoeding door zorgverzekering

Vergoeding door zorgverzekering

Een toenemend aantal zorgverzekeringen vergoedt deze consulten geheel of gedeeltelijk via de aanvullende verzekering. Bekijk de Zorgwijzer hoe uw zorgverzekering mesologieconsulten geheel of gedeeltelijk vergoedt. 

Tarief 2018

 

 Eerste consult €125 

Vervolgconsulten

€95
 Consult 30 minuten €50 

 

 

 

 

 

Betalingswijze: pinnen of contant 

 

Registratie

De gediplomeerde Mesologen staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Mesologie: (NRM). Het Register draagt onder andere zorg voor de controle van de reglementen en de visitatie. De Mesologen zijn tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie® (NVVM). Deze vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek.

De reglementen worden met regelmaat gecontroleerd door externe organisaties, waaronder de Consumentenbond. In december 2001, 2002 en 2005 heeft de Consumentenbond aan de Nederlandse Vereniging voor Mesologie de hoogst haalbare score toegekend (een 10). De Vereniging staat daarmee sindsdien op de eerste plaats.

Mesologie® is een beschermd beroep. De Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen haar praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen. Een mesoloog heeft haar of zijn opleiding gevolgd aan de Academie voor Mesologie te Amsterdam, Stuttgart of Wolfsburg ( Duitsland). Mesologie is een zesjarige opleiding op hbo+ niveau. 

Hoe is een mesoloog opgeleid?

Een mesoloog heeft een opleiding gevolgd in:

 • Reguliere geneeskunde
  (o.a. anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie)
 • Regulier en osteopatisch lichamelijk onderzoek
  (visceraal, orthopedisch)
 • Traditionele chinese geneeskunde
  (filosofie, diagnostiek en voedingsleer)
 • Ayur Veda
  (filosofie, diagnostiek en voedingsleer)
 • Homeopathie
 • Fytotherapie
  (planten – en kruidenleer)
 • Orthomoleculaire geneeskunde
  (vitamine, mineralen)
 • Psychologie en filosofie
 • Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD)
  De EFD meet 80-100  punten op de huid voornamelijk  op handen en voeten. Elk punt staat in directe relatie met een orgaan of een orgaandeel. De EFD geeft een totaalbeeld van het menselijk functioneren. Bij functiestoornissen (disfuncties) in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde. Hiermee is het dus mogelijk disfuncties op te sporen.

Stichting academie voor integrale geneeswijzen Amsterdam
contactweg 145
1014 BJ Amsterdam

020 682 35 15