Water

Het geheugen van water

06 340 635 78 | mesologie@live.nl

Water

In mijn praktijk zie ik veel mensen met een vocht arme huid waardoor er fijne lijntjes ontstaan. Veel behandelingen zijn er dan ook op gericht om de huid te voeden en te hydrateren. Water houdt je lichaam goed gehydrateerd en verbetert de capillaire bloedstroom, die een gezonder, jonger uitziende huid bevordert. Water hydrateert de huid en verhoogt de elasticiteit van de huid. Wanneer uw huid voldoende water krijgt zal uw huid fris, zacht, licht en soepel lijken. Ook helpt voldoende water voorkomen van zachte lijntjes, acne, rimpels, en andere tekenen van veroudering.
En voldoende vocht in ons lichaam is erg belangrijk voor de fysiologische processen die in ons lichaam plaatsvinden. Water valt onder de voedingsstoffen. Een voedingsstof is een stof die het lichaam nodig heeft om gezond te blijven.

Water speelt bij meerdere processen in het lichaam een rol, namelijk:

  • als bouwstof
  • als transportmiddel
  • bij het uitscheiden van afvalstoffen
  • thermische eigenschappen die zorgt voor de regulatie van de lichaamstemperatuur. -als oplosmiddel -als schokdemper voor verschillende weefsels
  • als communicatie middel tussen cellen

Het water in de cel is ongeveer 75 % van de totale cel inhoud. Aan dit water wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Juist dit water speelt een cruciale rol en is de drager van het leven. Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Met name het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichamelijke processen. Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel functioneert als het basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymfebanen en zenuwen in het bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar, maar via het bindweefsel. Transport van voeding- en afvalstoffen en informatieoverdracht verloopt via het water in het bindweefsel

‘Water is het belangrijkste bestanddeel van ons lichaam. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om naar de kwaliteit te kijken van het water’

Elke dag hebben wij drinkwater nodig om het tekort aan te vullen die ontstaat door oa. het urineren en zweten. Gemiddeld hebben we tussen de anderhalf en twee liter water nodig om de tekorten aan te vullen. De darmen hebben veel water nodig om uberhaupt te kunnen functioneren.
Het drinkwater wat wij nu tot onze beschikking hebben is qua kwaliteit erg veranderd. De laatste 60 jaar zijn er stoffen in ons drinkwater gekomen die de waterzuiverings bedrijven er nauwelijks uit kunnen halen.

Meer dan tweederde van de totale hoeveelheid kraanwater in Nederland wordt bereid uit water dat in de grond zit en daarvandaan wordt opgepompt. Het overige deel komt direct of indirect uit rivieren zoals de Rijn en Maas. Dit is het oppervlaktewater. De drinkwaterbedrijven moeten er heel wat voor doen om ervoor te zorgen dat het water uit de grond en de rivier uiteindelijk als betrouwbaar en lekker bij jouw thuis uit de kraan stroomt. Maar is het wel zo betrouwbaar en is het eigenlijk wel lekker?

Oppervlaktewater is het water dat je kunt zien. Bijvoorbeeld in een rivier of een kanaal. Dit water is minder schoon dan grondwater. Dit komt doordat water in de grond al een beetje is schoongemaakt toen het door de zandlagen naar beneden stroomde. Zand is een soort filter.
Het schoonmaken van oppervlaktewater is dus wat ingewikkelder. Ook wordt er gewerkt met met UV-licht en actieve koolfilters. Dit UV-licht heeft ook een frequentie wat ook als informatie op het water wordt overgedragen.

Ze halen wel degelijk heel veel schadelijke stoffen uit het water maar belastende frequenties worden niet verwijderd. Deze frequenties blijven in het water aanwezig.
Het water smaakt niet overal hetzelfde in Nederland en heeft te maken waar het water vandaan komt en hoe het is schoongemaakt.

Wat bedoel ik met frequenties?

Om dit uit te leggen wil ik graag een zin aanhalen wat Nicolas Tesla ooit zei:
“Als we de geheimen van het universum willen begrijpen zullen we moeten gaan denken in de termen zoals energie, frequenties en vibraties”.
Als we op deze manier gaan kijken weten we uit de scheikunde en natuurkunde dat alle materie op aarde trilt, de moleculen en atomen bewegen en zorgen voor die trilling.. Alle neutronen, protonen en electronen trillen en bewegen op een bepaalde manier. Elke materie op aarde heeft een bepaalde trilling. Deze trilling noemen we ook wel frequentie. Ons lichaam voelt deze frequenties. Doordat ze onzichtbaar zijn, zijn we ons er niet dagelijks van bewust. Waarom niet? Omdat wij niet hebben geleerd om met ons lichaam te voelen. Op scholen wordt ons dit niet meer geleerd. Ook het water dat we drinken en de lucht die we inademen hebben een trilling/frequentie.

Sommige moleculen maken geen verbinding met andere moleculen omdat ze in balans zijn. Water echter is niet symmetrisch en maakt wel de verbinding met andere watermoleculen. 
Het gevolg is dat andere watermoleculen die ook een dipool zijn zich hiermee gaan clusteren. De negatieve zijde van het ene watermolecuul hecht zich aan de positieve zijde van het volgende watermolecuul. Daardoor ontstaat een keten van watermoleculen. Door het bestaan van deze keten krijgt water massa als vloeistof.

Deze verbindingen tussen watermoleculen zorgen voor een bepaalde “kristalstructuur” in het water, dit geeft water zijn bijzondere specifieke eigenschappen.
Water is dan ook in staat om deze frequenties te “onthouden”.

Nu we dit weten kunnen we ons voorstellen dat informatie van andere ionen (plastic, medicijnen, pak’s, schoonmaakmiddelen) die in het water opgelost worden, maakt dat de ketens van moleculen van het water gewijzigd worden. De zogenaamde kristalstructuur wordt door andere stoffen die erop inwerken gewijzigd. Ook door het schoonmaakproces door ultraviolet licht wordt de frequenties gewijzigd. Het feit dat de ketens van de moleculen van water gewijzigd kunnen worden, kun je zien als het begin van wat ook wel “het geheugen van water” wordt genoemd. De stof zelf wordt voor het grootste gedeelte uit het drinkwater gehaald. Ik zeg voor het grootste gedeelte want er mag altijd nog iets in blijven zitten wat wordt getollereerd. ( Wat men niet schadelijk vindt voor de mens) ????!!!! De drinkwaterzuiveringsinstallaties halen de stof er dus voor het grootste gedeelte eruit maar niet de frequenties van deze stoffen. Deze blijven in het water aanwezig. Organisme/ons lichaam reageert niet alleen op de daadwerkelijk aanwezige stof, maar zeker ook op deze frequentie van deze stof. Op deze frequenties van andere stoffen reageren we dus net zo goed alsof de werkelijke stof nog in het water zit. Dus reageren we ook op informatie van zware metalen in ons kraanwater.

Zuiver kraanwater is vrij van schadelijke trillingen (frequenties), en heeft een hoge energie waarde.

Electrosmog

Naast de informatie van andere ionen zoals plastic, schoonmaakmiddelen, medicijnen, bestrijdingsmiddelen enz. zijn er nog andere frequenties die invloed hebben op de waterkristallen. Zo zijn er de elektro-magnetische trillingsfrequenties van o.a. het elektriciteitsnet en de HF straling van de magnetron, televisie, computerschermen, mobiele telefoons, Wifi, radarstraling etc. Dit veroorzakt de zgn. electrosmog.

Alles op aarde heeft een frequentie. En deze frequentie heeft heel veel invloed op ons lichaam en op alles wat op aarde leeft.
In herinnering dat de mens voor 70 % uit water bestaat, betekent dit dat allerlei trillingsfrequenties, schadelijk en onschadelijk, via het water in ons lichaam wordt overgebracht en zo in onze lichaamsvloeistoffen opgeslagen. Deze frequenties hebben een belangrijke invloed op onze lichaamsprocessen.

In mijn praktijk laat ik vaak aan de patiënt zien wat straling van een mobiele telefoon voor impact heeft op zijn of haar lichaam. De lichaamsfuncties verslechteren dusdanig dat het de normale lichaamsfuncties gaat verstoren. Dit geldt ook voor water wat uit de kraan komt van een huis dat bijvoorbeeld onder een hoogspanningsleiding staat.
Ook bij huizen die niet onder een hoogspanningsleiding staan, gaan de waarden bij leidingwater naar beneden en heeft het een negatieve invloed op ons lichaam.
Ons leidingwater wordt mechanisch, biologisch en chemisch gezuiverd en op de lange transportweg naar het aftappunt onder druk door leidingen geperst. De verandering die het water bij dit totale proces ondergaat, maakt dat de energie waarde bijna totaal verloren gaat.

Wat is een Boviswaarde?

We kunnen de levensenergie ook op een andere manier meten. De Boviswaarde geeft de levensenergie van materie aan. Zo heeft elk product of voorwerp en ook alles wat leeft een energiewaarde, die is uitgedrukt in aantal Bovis. Wanneer deze hoger is dan 6.500 Bovis dan geeft het energie en zal ons versterken een lagere waarde dan 6.500 Bovis kost energie en zal ons verzwakken.
De energetische waarde van water wordt weergegeven op de schaal van Bovis. Hoe hoger de Boviswaarde, des te energierijker het water is. Het leidingwater dat uit de kraan komt, heeft al een hele reis achter de rug. Het wordt uit de grond omhoog gepompt, wordt gereinigd, gaat door allerlei buizen om uiteindelijk als water uit je kraan te komen. Het waterbedrijf heeft het water weliswaar gezuiverd maar water heeft ook andere belastende frequenties opgeslagen. De energetische afdruk van de vervuiling, de reiniging en het transport zijn allemaal opgeslagen en niet verwijderd. Daarom is de energie waarde van leidingwater meestal niet zo hoog. Die ligt gemiddeld tussen de 500 en 3000 Bovis. Om je energieniveau op peil te houden zou je water met een waarde van tenminste 7500 Bovis moeten drinken. Door gewoon leidingwater te drinken verlaag je dus je energieniveau; het is belastend voor je lichaam!
Gelukkig zijn er systemen op de markt die het water weer vitaliseren. Het drinken van dit gevitaliseerde water is ondersteunend bij het opschonen en reinigen van jezelf en kan dus je gezondheid verbeteren.

Boviswaarden:

  • 0-3.000 Ziekmakend
  • 3.000-6.500 Ongezond
  • 6.500-7.000 Neutraal
  • 7.000-8.000 Gezond
  • 8.000-en hoger Vitaliserend

Masaru Emoto

De Japanse onderzoeker Masaru Emoto vroor watermonsters in die tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto’s van de waterkristallen en stelde vast dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen. Aangezien de wereld en wijzelf voor zeventig procent uit water bestaan, hebben we met deze eigenschap van water de sleutel in handen om grote veranderingen te bewerkstelligen, zowel op persoonlijk vlak als op collectief niveau.
MASARU EMOTO (Yokohama, 1943) maakte wereldwijd naam met zijn opzienbarende experimenten en ontdekkingen. In de film ‘What the bleep do we know?’, wordt uitgelegd hoe “het geheugen van water” werkt in ons lichaam.

In het boek van M. Emoto beschrijft hij dat de mens als eerste verschijnt op deze aarde wanneer een eicel en een zaadcel elkaar ontmoeten en versmelten. Op dat moment bestaat het bevruchte eitje voor ongeveer 95 procent uit water. Met andere woorden het bestaat bijna helemaal uit water. In een volwassen menselijk lichaam is de hoeveelheid water 70 procent. Geen wonder dat men zegt dat het menselijk lichaam van water is gemaakt. Mensen brengen hun hele leven door in de omgeving van water en hebben het ook nodig om tot zich te nemen. De aarde wordt ook wel de “waterplaneet” genoemd en ongeveer 70 procent van het aardoppervlak is bedekt met water. Dat is vergelijkbaar met het menselijk lichaam. Het water op onze planeet omvat behalve de zeeën ook regenwater, ondergronds water, meren, moerassen en rivieren. Soms zweeft water als wolk of mist in de lucht.

Op de vraag wat betekent de kwaliteit van water voor ons lichaam en aarde. Het antwoord is natuurlijk: …HEEL ERG BELANGRIJK

Test

Mijn dochter heeft op de lagere school een test gedaan in de klas. Ze had drie glazen potjes gevuld met gekookte rijst. Het eerste potje had ze liefdevolle teksten op gezet. Het tweede potje had ze niets op gezet en in een hoek neergezet en de komende drie weken volledig genegeerd. Op het derde potje had ze hatelijke teksten gezet. De opeenvolgende weken behandelde de klas het potje met gekookte rijst met de liefdevolle teksten met alle liefde. Ze praten elke dag met liefde naar het potje. Het potje met de hatelijke teksten scholden ze elke dag tegen.

Na drie weken zetten de klas de potjes naast elkaar en wat zagen ze. Het potje wat ze drie weken genegeerd hadden was de rijst helemaal verschimmeld. Het potje waar ze hatelijk tegen hadden gedaan was helemaal snot geworden. En het potje die liefdevol was behandeld was totaal niets aan veranderd. Nog steeds dezelfde rijst als daarvoor. Dus de conclusie was dat hoe je een ander behandeld wel degelijk heel veel invloed kan hebben.