• COR Schetsbeeld2

    Mesologie

    het reguliere alternatief

Mesologie

De Mesologie ® is een uniek concept en een unieke vorm van geneeskunde waarin reguliere medische kennis wordt geïntegreerd met kennis uit de complementaire geneeswijze en waarbij de diagnose zowel regulier als complementair, gelijkduidend/transparant moet zijn.

De basis voor de Mesologie wordt gevormd door de reguliere kennis (anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie), Chinese geneeskunde, Ayurveda, homeopathie, Orthomoleculaire geneeskunde, fytotherapie en voedingsleer.

Mesologie is een geneeswijze die zich richt op de individuele aspecten van de patiënt. Op het zelfregulerend vermogen en de zelfgenezende kracht van het lichaam. Mesologie streeft naar balans. Naar een evenwicht tussen de functies van het lichaam in zijn reactie op zijn omgeving.

Geen mens is hetzelfde of reageert op dezelfde wijze op haar omgeving. Het menselijk lichaam probeert steeds een balans te vinden en is voortdurend in beweging, zoekend naar evenwicht. Zowel het fysieke, mentale als het emotionele aspect zijn onderdelen van een geheel en hebben daarom altijd effect op elkaar.
Wanneer een mens uit evenwicht is, ontstaan er klachten. Dan is er sprake van een disbalans.

De mens is van nature in staat zich aan te passen aan veranderingen in zijn omgeving. Bij een gezond persoon reageert het lichaam goed (= functioneel) op prikkels zoals bijvoorbeeld bacteriën, virussen, luchtverontreiniging, stress etc. Als de reactie op een dergelijke prikkel niet goed is, ontstaat er een verstoring in de balans van het lichamelijk functioneren. Er kunnen dan klachten ontstaan.

Ik ga op zoek naar waarom het lichaam niet goed reageert op prikkels en wat de oorzaak is van chronische klachten. Als dit bekend wordt, zal ik proberen het lichaam weer zo in balans te brengen dat het weer normaal gaat functioneren. Ik ga uit van het zelfregulerend vermogen van het lichaam.

Mesoderm

De term Mesologie verwijst o.a naar het mesoderm, één van de embryonale weefsels, waaruit al het bindweefsel en de regulerende organen van het menselijk lichaam ontstaan. In het mesoderm vindt de reactie van de mens op een prikkel plaats. Een prikkel kan zowel van buitenaf als van binnenuit komen.

De reactie op de prikkel is bepalend voor het evenwicht in het menselijk functioneren (functioneel / gezond of dysfunctioneel / ziek). Als de reactie verstoord is, kan er een (chronische) ziekte ontstaan, die bij ieder mens in verschillende klachten tot uiting kan komen. Het woord “meso” betekent ook midden en verwijst daarmee naar de brugfunctie, die de mesologie nastreeft tussen regulier en alternatief.

Ik werk aanvullend en streef naar een goede samenwerking met de reguliere geneeskunde.