Informatie2022-10-03T14:34:39+01:00

Informatie

geneeskundig praktijk

06 340 635 78 | mesologie@live.nl

Informatie

Het onderzoek kan bestaan uit:

 • Lichamelijk onderzoek
  zoals gewrichten, huid, buikorganen, etc.
 • Pols- en tongdiagnostiek
  volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde en Ayur Veda.
 • Electro Acupunctuur Voll (EAV) zonder naalden
  er worden ca. 80 – 100 punten gemeten; dit voelt u nauwelijks (zonder naalden). Deze punten bevinden zich voornamelijk op handen en voeten.
 • Specifieke testen
  er worden specifieke testen toegevoegd, zoals het meten van mineralen, hormonen, enzymen, etc.
  De biochemische functie wordt nauwkeurig uitgetest.
 • Medicijnkeuze
  aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt de medicijnkeuze bepaald:
  deze keuze wordt gecontroleerd door de Electro Acupunctuur (zonder naalden).
 • Therapieplan
  de resultaten van het onderzoek worden met u doorgesproken en vervolgens wordt een therapieplan opgesteld. In het advies wordt aangegeven welke middelen dienen te worden gebruikt (homeopatisch, orthomoleculair, kruiden, etc.) en/of welke voedingsadviezen dienen te worden gevolgd. Zo nodig kan worden verwezen naar een reguliere arts, ostheopaat, psychotherapeut, e.a.
 • Controle
  na vier tot zes weken vindt er een controle plaats.
Intake2022-10-03T13:58:54+01:00

Alvorens u een goed consult te kunnen geven, vragen wij u een formulier in te vullen. Hierin wordt gevraagd naar uw klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, etc. De formulieren zijn er in twee versies, voor volwassen personen en een versie voor kinderen.

Wilt u de vragen in het formulier aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden? De ingevulde vragenlijst kunt u van tevoren opsturen of meenemen naar de eerste afspraak en wordt dan verder met u doorgesproken en uitgewerkt. Uiteraard blijven de gegevens strikt beroepsgeheim.

Dank voor uw bereidwillige inspanning.

Downloaden van intakeformulieren

Na het downloaden van het formulier kunt u een kopie daarvan opslaan op uw pc. Vervolgens printen, invullen en meenemen naar het eerste consult.

Afspraak2022-10-03T13:59:06+01:00

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Wel vinden wij het van belang dat u uw huisarts op de hoogte stelt van de behandeling. Wij streven naar een goede samenwerking met artsen, specialisten en/of andere disciplines binnen de gezondheidszorg.

06-34063578

Tarief 2022 / 20232022-10-03T13:59:17+01:00

Eerste consult

€ 135

Vervolgconsulten

€ 100

Consult 30 minuten

€ 50

Hoe ben ik opgeleid?2022-10-03T13:59:29+01:00
 • Mesologie
 • Electro acupunctuur Voll (EAV) zonder naalden
 • NLP
 • Diverse intuitieve cursussen
 • Schoonheidsspecialiste

Opleiding Mesologie:

 • Reguliere geneeskunde
  (o.a. anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie)
 • Regulier en osteopatisch lichamelijk onderzoek
  (visceraal, orthopedisch)
 • Traditionele chinese geneeskunde
  (filosofie, diagnostiek en voedingsleer)
 • Ayur Veda
  (filosofie, diagnostiek en voedingsleer)
 • Homeopathie
 • Fytotherapie
  (planten – en kruidenleer)
 • Orthomoleculaire geneeskunde
  (vitamine, mineralen)
 • Psychologie en filosofie
 • Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD)
  De EFD meet 80-100 punten op de huid voornamelijk op handen en voeten. Elk punt staat in directe relatie met een orgaan of een orgaandeel. De EFD geeft een totaalbeeld van het menselijk functioneren. Bij functiestoornissen (disfuncties) in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde. Hiermee is het dus mogelijk disfuncties op te sporen.
 • Mesologie ® is een uniek concept en een unieke vorm van geneeskunde waarin reguliere medische kennis wordt geïntegreerd met kennis uit de complementaire geneeswijze en waarbij de diagnose zowel regulier als complementair, gelijkduidend/transparant moet zijn.
 • De basis voor de Mesologie wordt gevormd door de reguliere kennis (anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie), Chinese geneeskunde, Ayurveda, homeopathie, Orthomoleculaire geneeskunde, fytotherapie en voedingsleer.
 • Mesologie is een geneeswijze die zich richt op de individuele aspecten van de patiënt. Op het zelfregulerend vermogen en de zelfgenezende kracht van het lichaam. Mesologie streeft naar balans. Naar een evenwicht tussen de functies van het lichaam in zijn reactie op zijn omgeving.
 • Geen mens is hetzelfde of reageert op dezelfde wijze op haar omgeving. Het menselijk lichaam probeert steeds een balans te vinden en is voortdurend in beweging, zoekend naar evenwicht. Zowel het fysieke, mentale als het emotionele aspect zijn onderdelen van een geheel en hebben daarom altijd effect op elkaar.
  Wanneer een mens uit evenwicht is, ontstaan er klachten. Dan is er sprake van een disbalans.
 • De mens is van nature in staat zich aan te passen aan veranderingen in zijn omgeving. Bij een gezond persoon reageert het lichaam goed (= functioneel) op prikkels zoals bijvoorbeeld bacteriën, virussen, luchtverontreiniging, stress etc. Als de reactie op een dergelijke prikkel niet goed is, ontstaat er een verstoring in de balans van het lichamelijk functioneren. Er kunnen dan klachten ontstaan.
Mesoderm2022-10-03T13:59:45+01:00

De term Mesologie verwijst o.a naar het mesoderm, één van de embryonale weefsels, waaruit al het bindweefsel en de regulerende organen van het menselijk lichaam ontstaan. In het mesoderm vindt de reactie van de mens op een prikkel plaats. Een prikkel kan zowel van buitenaf als van binnenuit komen.

De reactie op de prikkel is bepalend voor het evenwicht in het menselijk functioneren (functioneel / gezond of dysfunctioneel / ziek). Als de reactie verstoord is, kan er een (chronische) ziekte ontstaan, die bij ieder mens in verschillende klachten tot uiting kan komen. Het woord “meso” betekent ook midden en verwijst daarmee naar de brugfunctie, die de mesologie nastreeft tussen regulier en alternatief.

De gediplomeerde Mesologen staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Mesologie: (NRM). Het Register draagt onder andere zorg voor de controle van de reglementen en de visitatie. De Mesologen zijn tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie® (NVVM). Deze vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek.

Registratie2022-10-03T13:58:39+01:00

De gediplomeerde Mesologen staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Mesologie: (NRM). Het Register draagt onder andere zorg voor de controle van de reglementen en de visitatie. De Mesologen zijn tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie® (NVVM). Deze vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek.

De reglementen worden met regelmaat gecontroleerd door externe organisaties, waaronder de Consumentenbond. In december 2001, 2002 en 2005 heeft de Consumentenbond aan de Nederlandse Vereniging voor Mesologie de hoogst haalbare score toegekend (een 10). De Vereniging staat daarmee sindsdien op de eerste plaats.

Mesologie® is een beschermd beroep. De Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen haar praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen. Een mesoloog heeft haar of zijn opleiding gevolgd aan de Academie voor Mesologie te Amsterdam, Stuttgart of Wolfsburg ( Duitsland). Mesologie is een zesjarige opleiding op hbo+ niveau. 

Beroepsverenigingen

CAT Collectief / therapeutnummer 81962022-07-06
GAT registratie.

Ga naar de bovenkant