De term Mesologie verwijst o.a naar het mesoderm, één van de embryonale weefsels, waaruit al het bindweefsel en de regulerende organen van het menselijk lichaam ontstaan. In het mesoderm vindt de reactie van de mens op een prikkel plaats. Een prikkel kan zowel van buitenaf als van binnenuit komen.

De reactie op de prikkel is bepalend voor het evenwicht in het menselijk functioneren (functioneel / gezond of dysfunctioneel / ziek). Als de reactie verstoord is, kan er een (chronische) ziekte ontstaan, die bij ieder mens in verschillende klachten tot uiting kan komen. Het woord “meso” betekent ook midden en verwijst daarmee naar de brugfunctie, die de mesologie nastreeft tussen regulier en alternatief.

De gediplomeerde Mesologen staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Mesologie: (NRM). Het Register draagt onder andere zorg voor de controle van de reglementen en de visitatie. De Mesologen zijn tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie® (NVVM). Deze vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek.