Alvorens u een goed consult te kunnen geven, vragen wij u een formulier in te vullen. Hierin wordt gevraagd naar uw klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, etc. De formulieren zijn er in twee versies, voor volwassen personen en een versie voor kinderen.

Wilt u de vragen in het formulier aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden? De ingevulde vragenlijst kunt u van tevoren opsturen of meenemen naar de eerste afspraak en wordt dan verder met u doorgesproken en uitgewerkt. Uiteraard blijven de gegevens strikt beroepsgeheim.

Dank voor uw bereidwillige inspanning.

Downloaden van intakeformulieren

Na het downloaden van het formulier kunt u een kopie daarvan opslaan op uw pc. Vervolgens printen, invullen en meenemen naar het eerste consult.