Uit ervaring weten wij dat diabetes type II omkeerbaar is. (Dit is ook wetenschappelijk vastgesteld) Ook als u al metformine, gliclazide of andere reguliere tabletten slikt om de bloedsuiker stabiel te krijgen. Door de dysfunctie in het lichaam op te lossen bent u zeer snel van het etiket diabetes type II af. Als u Diabetes type I heeft en u spuit al insuline is onze ervaring dat na enkele consulten de eenheden die u spuit naar beneden kunnen.