• COR Schetsbeeld2

    Huidcoach

    De schoonheid van de huid weerspiegelt de gezondheid

06 340 635 78 | mesologie@live.nl       

Ayurveda

Historisch gezien is de geschiedenis van Ayurveda de geschiedenis van haar medische geschriften. De oudste literaire bronnen zijn de in het Sankriet gestelde Veda’s. Deze traditionele kennis, die in voorafgaande perioden mondeling werd doorgegeven, bestaat uit vier omvangrijke teksten: De Rig veda, Sama veda, Yajur veda en Atharva veda. Deze teksten zijn verschillend van opbouw en bevatten naast onder meer historische aantekeningen, wiskundige stellingen en astronomische waarnemingen, ook de eerste verhandelingen over medische wetenschap. Met name de Rig veda en de Atharva veda bevatten diverse verwijzingen naar geneeskundige kennis. Er worden lijsten met geneeskrachtige planten en kruiden vermeld, maar ook het gebruik van prothesen, de behanding van vele ziekten en zelfs het uitvoeren van operaties komen in deze teksten aan de orde.
Naar verluid beschikte de universiteit van Nalanda in de 12e eeuw over een gigantische bibliotheek. Na plundering in 1199 door Afghaanse legertroepen is die bibliotheek totaal afgebrand.
Een aantal oude manuscripten zijn bewaard gebleven.

Uitgangspunt bij Ayurveda is dat een mens als een eenheid van lichaam, geest en ziel moet worden beschouwd en behandeld. Hierbij wordt naar de individuele behoeften van ieder mens gekeken. De Ayurveda beschouwt een persoon als een geheel en richt zich op het in evenwicht brengen van de persoon en het creëren van harmonie. De middelen die hierbij ten dienste staan zijn spiritueel welzijn, uitgebreide plantenfarmacologie, gespecialiseerde massagetechnieken en aanwijzingen voor dieet en dagelijkse activiteiten. De ayurvedische leerboeken verwijzen daarnaast nog naar yoga, meditatie, de heilzame effecten van metalen, vormen, edelstenen, kleuren, geuren, muziek en dans.

De Grondslagen: de drie Dosha’s

In de ayurvedische geneeskunde maakt men bij de beschrijving van zowel fysiologische als pathologische verschijnselen gebruik van drie abstracte begrippen. Deze basisbegrippen vata, pitta, kapha worden dosha’s genoemd. Ze vertegenwoordigen in de fysiologie de volgende functies:

Deze drie functies zijn zeer fundamenteel en op alle niveau’s.